top of page

Investigació: Nous patrons creatius a partir del fenòmen de la sinestesia

Investigación: Nuevos patrones creativos a partir del fenómeno de la sinestesia

"si una capacitat et permet veure i sentir de diverses

maneres una mateixa cosa a partir d'un mateix estímul i

relacionar diferents maneres de llenguatge ràpidament ,

vol dir que pots veure altres aspectes del que està passant

si aquesta capacitat la poguessin recuperar més persones...

si això fos possible...podríem millorar com societat."

 

E.M

..............

"if a capacity allows you to see and feel several

ways the same thing from the same stimulus and

relate different language modes quickly ,

means you can see other aspects of what's going on

if this ability could be recovered by more people...

if this were possible... we could improve as a society."

E.M.

Amb el suport de
cultura-generalitat.png
Procesos-creativos-y-sinestesia-user-preview.png
Nous patrons creatius.
bottom of page